Vatra

Flames

Flames, flejmovi ili vatre, sigurno su najpopularniji efekat poslednjih nekoliko decenija.

Uređaji mogu da ispaljuju ‘fire ball’ ili vatrenu loptu kao i ‘fire pillar’ ili vatreni stub u visini do šest metara. 

 

Wave Flames 

 

Wave Flames, popularni ‘flejmeri’ su pokretni vatreni stubovi koji u određenoj brzini prave putanju sa leva na desno ili obrnuto, ukrštaju se ili kreću u različitim pravcima i brzinama, u odnosu na potrebe programa. 

 

Flame Torch

 

Flame Torch, poznatiji kao ‘bacač plamena’ atraktivna je scenska puška koja izbacuje plamen. Upravlja se ručno, izvođač prođe kroz adekvatnu obuku vezano za upravljanje i bezbednost, pre svega. 

 

Fire

 

Kao jedan od četiri osnovna elementa prirode, vatra izaziva divljenje u svakom obliku. Uz upotrebu profesionalnih sredstava za vatru u našem scenografskom studiju možemo napraviti vatrene konstrukcije u oblicima po Vašoj želji. 

 

en_GB